Algemene Voorwaarden

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. U krijgt binnen een week per mail een nota.  

Pas na betaling is uw deelname aan het Symposium definitief. Bij annulering tot 15 januari 2020 zal een restitutie van 50 % plaats vinden. Nadien zal geen restitutie meer plaats kunnen vinden.

Op deze gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter te Arnhem worden gebracht.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk verwerkt worden. De data die via de website van de NVFD ontvangen en verzonden worden, zijn middels een https verbinding versleuteld. De data worden alleen voor registratiedoeleinden gebruikt.  

Alleen het fotomateriaal welke tijdens het Symposium gemaakt worden, zullen na het Symposium nog op de website van de NVFD gebruikt worden. U kunt tegen het gebruik van uw foto’s per mail (symposium@nvfd.nl) bezwaar maken. Dan zal het fotomateriaal voorafgaand aan plaatsing met u gedeeld worden.