Dr. W. Back

Biografie

Willem Back is in 1987 afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit Utrecht met genoegen.

Vervolgens heeft hij diverse waarnemingen gedaan in meerdere praktijken, alsmede geassisteerd bij de (MKZ) dierziektebestrijding. In 1988 moest hij in militaire dienst en heeft via de Koninklijke Luchtmacht als tweede luitenant voor het Ministerie van Defensie onderzoek gedaan naar influenza virus bij mensen, paarden, varkens, kippen en zeehonden bij het toenmalige CDI, thans ID-Lelystad van ASG te Wageningen.

In 1989 kwam hij in opleiding bij de toenmalige vakgroep Algemene Heelkunde en Heelkunde der Grote Huisdieren. In 1994 werd bij Nederlands (KNMvD) en in 1997 Europees (ECVS) geregistreerd Specialist Chirurgie Paard en in 2013 werd hij (CKRD) Gecertificeerd Dierenarts en in 2001 (KNMvD) Erkend Paardendierenarts. In 2018, tenslotte, is hij op uitnodiging Europees (ECVSMR) geregistreerd Specialist Revalidatie Diergeneeskunde geworden.

Zijn proefschrift was getiteld “De ontwikkeling van de lokomotie van veulen tot volwassen paard”. Inmiddels zijn meer dan 125 wetenschappelijke publicaties (mede) van zijn hand verschenen, alsmede meerdere hoofdstukken in paardendiergeneeskunde boeken. In 2001 heeft hij samen met Hilary Clayton het textbook “Equine Locomotion” (WB Saunders publishers) samengesteld, waarvan de tweede editie is verschenen in 2013.

Hij is oud-voorzitter van de Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) en lid van de Keuringscommissie. Hij is oprichtings- en oud-voorzitter van Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA) and oud-veterinair adviseur van de Sectorraad Paarden. Voor ECVS is hij oud-voorzitter van de Examencommissie en van de Board of Regents. Voor de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (NVvH) is hij oud-voorzitter van de Examencommissie van de Hoefsmeden- en Hoefsmidspecialistenopleiding.

Sinds 1999 is hij als specialist verbonden aan het Departement Paard, Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (NL) en sinds 2008 is hij benoemd tot gasthoogleraar “Orthopaedie van het Paard” aan de Universiteit van Gent (B), Vakgroep Heelkunde en Anaesthesie van de Grote Huisdieren. Hij is getrouwd en heeft drie (inmiddels studerende) kinderen: twee zonen en een dochter.